Korleis fungerer abonnementsløysing?


Denne sida inneheld to ulike ting. Utbrytarrom i form av One Note filer du kan laste ned og bruke i eiga undervisning og e-kurs om bruk av digitale reiskap i undervisning.


Det er oppretta to seksjoner der du kan velge å abonnere. Ein for One Note filer og ein for e-kurs. Når ei One Note fil har vore ute ein mnd. blir den lagt til abonnementsløysinga. Same gjeld e-kurs.


Eit rekneeksempel: Alle One Note filer vil bli lagt ut til fast pris, 190,- inkludert mva. Det blir produsert mellom 1-4 One Note filer kvar mnd. Dette tilsvarar ein stad mellom 190,- til 760,- om du kjøper alle. For fast mnd. pris kan får du tilgong til alle filene, heile tida. Så om du bruker ein del av filene, vil det absolutt lønne seg å abonnere.